BAFA: Federaal ministerie certificeert dat GEOXIP AG in aanmerking komt voor financiering

BAFA: Federaal ministerie certificeert dat GEOXIP AG in aanmerking komt voor financiering

GEOXIP: Federaal ministerie certificeert subsidiabiliteit

Erkende start-up. 15% subsidie mogelijk voor investeerders.

BAFA INVEST - Subsidie voor

26.04.2023. Weer een mijlpaal voor de start-up GEOXIP:

In de brief van vandaag verklaart het Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) officieel dat GEOXIP AG zeer innovatief is en in aanmerking komt voor financiering. "U bent door het BAFA ervan in kennis gesteld dat u in aanmerking komt voor financiering in het kader van de financieringsmaatregel INVEST van het Bondsministerie voor Economie en Klimaatbescherming (BMWK) voor de subsidiëring van risicokapitaal door particuliere investeerders voor jonge innovatieve ondernemingen."

 

Het bondsbureau schrijft: "Dit vergroot de kansen voor de onderneming om financiering via risicokapitaal te verkrijgen" en "Voor de investeerder wordt het risico van een aandeleninvestering via INVEST verminderd. De investeerder krijgt een deel van het bedrag waarmee hij investeert in een jonge innovatieve onderneming terugbetaald. Zijn aandelen daarentegen blijven volledig bij hem. Als de investeerder zijn aandelen na een minimale houdperiode van drie jaar verkoopt, hoeft hij de aankoopsubsidie niet terug te betalen.

De staatserkenning en het toegekende certificaat van subsidiabiliteit zijn een van veraf zichtbaar signaal voor allen die in onze duurzame visie geloven en zelf deel uitmaken van onze gezamenlijke opstart (of dat nog willen worden).

Zo krijgt ons innovatieve duurzaamheidsconcept met de ontwikkeling van hightech zoals VectorSeed ®. voor de productie van wilde bloemenlogo's en duurzame veldreclame met bloemen krijgt nu ook erkenning van de staat. Het feit dat natuur, biodiversiteit en boeren een echte kans krijgen met ons idee en dat grote merken hun budgetten niet alleen besteden aan "gewone" reclame, maar aan zinvolle natuursponsoring, wordt nu ondersteund door de staat die de start-up GEOXIP ziet als een financierbare innovatie en echte kans voor de toekomst.

GEOXIP AG op de Startup Demo Night in München 2022
2023: GEOXIP AG komt in aanmerking voor financiering in het kader van BAFA INVEST. Vanaf links: Gewoon aandeelhouder Assessor jur. Katja Tsfarir, CTO Dipl.-Ing. (FH) Thomas Lichtenstern, RA Robert Tille, Sabine Grudda, CEO Dipl.-Ing. Univ. Christian Seebauer, Raad van Commissarissen Gerhard Mühleck.

Zeer innovatief. In aanmerking komend.

Met het INVEST-financieringsprogramma van het Federale Ministerie van Economische Zaken en Klimaatbescherming vanaf 6 februari 2023 kunnen investeerders in onze start-up GEOXIP nu een subsidie van 15% ontvangen in overeenstemming met de financieringsvoorwaarden.

Link: https://www.bafa.de/DE/Wirtschaft/Beratung_Finanzierung/Invest/invest_node.html

Uittreksel uit het financieringsprogramma van 06.02.2023

- 25 % aankoopsubsidie voor directe aankoop van aandelen
- 10.000 euro minimum investeringsbedrag
- 200.000 euro maximaal subsidiabel investeringsbedrag per investering per natuurlijke persoon
- Alleen initiële investeringen komen in aanmerking voor financiering

Beoordeling Biodiversiteit BijenNatuurlijk is er altijd een domper, gecombineerd met de vraag: wat hebben de vroege aandeelhouders hieraan, voor wie dit steunprogramma van februari 2023 niet meer kan ingaan? Het korte antwoord is: bevestiging! En: aandelenkoersen zoals in de allereerste begindagen bestaan niet meer. Zo blijft GEOXIP als start-up absoluut aantrekkelijk, transparant en vooral heel eerlijk voor alle aandeelhouders.

Opstartvoorwaarden en overheidsfinanciering voor een duurzame opstart

Wilde bloemen uit de logoteelt/veldadvertentiesDegenen die zich vandaag aansluiten, zijn al ver boven de prijs van de aandeelhouders in een vroeg stadium geprijsd, maar kunnen nog steeds profiteren van de opstartvoorwaarden en met onmiddellijke ingang een overheidssubsidie van 15% aanvragen. De erkenning door de staat van onze gedeelde visie is een mijlpaal voor iedereen en een erkenning van wat we samen hebben gecreëerd en verder zullen ontwikkelen.

 

 

Een subsidie aanvragen in het kader van de maatregel "INVEST-subsidie voor durfkapitaal" - zo werkt het:

De directe link naar de applicatie is: https://fms.bafa.de/BafaFrame/investor

Zeefdruk Goedkeuringsaanvraag voor een subsidie in het kader van de maatregel "INVEST-subsidie voor risicokapitaal" voor investeerders van de start-up GEOXIP AG
Zeefdruk Aanvraag tot goedkeuring van een subsidie in het kader van de maatregel "INVEST-subsidie voor risicokapitaal" voor investeerders in de start-up GEOXIP AG, bron https://geoxip.com/bafa-invest/

Instructies invullen:

  • Nummer van de aanvraag tot vaststelling van het recht op steun (WKU): 48637
  • Veldwaarde "Nominale waarde aandelen" = aantal aandelen. (Het proportionele bedrag van het aandelenkapitaal per aandeel is EUR 1,00)
  • Veldwaardepremie: investeringsbedrag min nominale waarde van de eenheden
  • Bedrag van het aandeel in het bedrijf: Nominale waarde van de aandelen gedeeld door aandelenkapitaal na verhoging x 100 (voor procentuele waarde)
    Zie het huidige inschrijvingsformulier voor informatie over het aandelenkapitaal na verhoging. Per 15 februari 2024 tot: EUR 65.783,00.
  • i.d.R.: (x) ik neem als investeerder deel aan een kapitaalverhoging van de bovengenoemde kapitaalvennootschap
  • De betaling van de aankoopprijs aan het bedrijf is gekoppeld aan het bereiken van mijlpalen door het bedrijf blijft meestal leeg.
  • In het verleden hebben ik of aandeelhouders van de aanvragende investeringsmaatschappij al aanvragen ingediend voor het INVEST financieringsprogramma via een andere investeringsmaatschappij.
  • Betalingen van het bedrijf aan de investeerder, in het geval van holdings ook betalingen aan de aandeelhouders, blijven meestal leeg.

Belangrijke opmerking: De BAFA-aanvraag moet worden ingediend voordat het inschrijvingsformulier wordt onderschreven en de overdracht wordt uitgevoerd.

Instructies invullen zonder garantie.

Dank aan allen die een echte kans zien in duurzaamheid en hightech

"Het subsidiabiliteitscertificaat kan door de jonge onderneming worden gebruikt samen met informatie over de subsidie voor de acquisitie van investeerders. Met behulp van een door het Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) verstrekt subsidiabiliteitslogo kunnen de als subsidiabel erkende ondernemingen op hun website en in presentaties de aandacht van belangstellenden vestigen op hun subsidiabiliteit."

We doen dit graag vanaf nu!

Christian

 

"Aan allen die in ons geloven en die reeds deel uitmaken van onze visie, zeggen wij dank uit de grond van ons hart! Tegen alle anderen zeggen we: Laten we gaan. Sluit je bij ons aan. Word deel van ons als een echte startende aandeelhouder en beweeg een betekenisvol concept naar duurzaamheid. We kijken uit naar uw komst!"

(Status 04/2023)

 

BAFA INVEST - Subsidie voor risicokapitaal Financieringscertificaat GEOXIP AG
BAFA INVEST - Subsidie voor risicokapitaal Financieringscertificaat: BAFA certificeert dat GEOXIP in aanmerking komt voor financiering.

 


Veel bijen: Wordt een startende aandeelhouder. We brengen bijen, vlinders en wilde planten terug en maken van de natuur het grote podium.

Leer er meer over: Info voor beleggers ->


Het subsidiabiliteitscertificaat kan door de jonge onderneming samen met informatie over de subsidie worden gebruikt voor het aantrekken van investeerders. Met een door het Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) verstrekt subsidiabiliteitslogo kunnen als subsidiabel erkende ondernemingen op hun website en in presentaties de aandacht van belangstellenden vestigen op hun subsidiabiliteit. Dit verhoogt de kansen van de onderneming om financiering via risicokapitaal te verkrijgen.

Voor de investeerder wordt het risico van een belegging in aandelen door INVEST beperkt. De investeerder krijgt een deel van het bedrag waarmee hij investeert in een jong innovatief bedrijf terugbetaald. Zijn aandelen daarentegen blijven volledig bij hem. Als de investeerder zijn aandelen verkoopt na een minimale houdperiode van drie jaar, hoeft hij de aankoopsubsidie niet terug te betalen. Bovendien kan de investeerder een forfaitaire terugbetaling krijgen van de belastingen op de winst die ontstaat bij de verkoop van de verworven aandelen (geldt alleen voor natuurlijke personen).

Bron: https://www.bafa.de/DE/Wirtschaft/Beratung_Finanzierung/Invest/invest_node.html

GEOXIP: Federaal ministerie certificeert subsidiabiliteit
GEOXIP: Federaal ministerie certificeert subsidiabiliteit

 

GEOXIP: Federaal ministerie certificeert subsidiabiliteit

Erkend startend bedrijf. 15% subsidie mogelijk voor investeerders.

BAFA INVEST - Subsidie voor

26.04.2023. Een nieuwe mijlpaal voor het opstarten van GEOXIP:

Het Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) certificeert GEOXIP AG met de brief van vandaag officieel een grote innovatiekracht en het in aanmerking komen voor financiering. "U hebt een bericht ontvangen waarin wordt vastgesteld dat u in aanmerking komt voor financiering door het BAFA in het kader van de INVEST-financieringsmaatregel van het federale ministerie van Economie en Klimaatbescherming (BMWK) voor de subsidiëring van risicokapitaal door particuliere investeerders voor jonge innovatieve ondernemingen."

 

Het bondsbureau schrijft: "Dit verhoogt de kansen van de onderneming op het verkrijgen van risicokapitaalfinanciering" en "Voor de investeerder wordt het risico van een aandeleninvestering via INVEST verminderd. De investeerder krijgt een deel van het bedrag waarmee hij investeert in een jong innovatief bedrijf vergoed. Zijn bedrijfsaandelen daarentegen blijven volledig bij hem. Als de investeerder zijn aandelen na een minimale houdperiode van drie jaar verkoopt, hoeft hij de aankoopsubsidie niet terug te betalen.

De staatserkenning en het toegekende certificaat van subsidiabiliteit zijn een van veraf zichtbaar signaal voor allen die in onze duurzame visie geloven en zelf deel uitmaken van onze gezamenlijke start-up (of dat nog willen worden).

Zo krijgt ons innovatieve duurzaamheidsconcept met de ontwikkeling van hightech zoals VectorSeed®. voor de productie van wilde bloemenlogo's en duurzame veldreclame met bloemen nu ook erkenning van de overheid. Dat natuur, biodiversiteit en boeren een echte kans krijgen met ons idee en grote merken hun budgetten niet alleen besteden aan "gewone" reclame, maar aan zinvolle natuursponsoring, wordt nu ondersteund door de staat die de start-up GEOXIP ziet als een financierbare innovatie en echte kans voor de toekomst.

GEOXIP AG op de Startup Demo Night in München 2022
2023: GEOXIP AG komt in aanmerking voor financiering volgens BAFA INVEST. Vanaf links: Gewoon aandeelhouder Assessor jur. Katja Tsfarir, CTO Dipl.-Ing. (FH) Thomas Lichtenstern, RA Robert Tille, Sabine Grudda, CEO Dipl.-Ing. Univ. Christian Seebauer, Raad van Commissarissen Gerhard Mühleck.

Zeer innovatief. In aanmerking komend.

Met het financieringsprogramma INVEST van het Federale Ministerie van Economische Zaken en Klimaatbescherming vanaf 06 februari 2023 kunnen investeerders in onze start-up GEOXIP nu 15% subsidie krijgen, afhankelijk van de financieringsvoorwaarden.

Link: https://www.bafa.de/DE/Wirtschaft/Beratung_Finanzierung/Invest/invest_node.html

Uittreksel uit het steunprogramma van 06.02.2023

- 25 % aankoopsubsidie voor directe aankoop van aandelen
- 10.000 euro minimum investeringsbedrag
- 200.000 euro maximaal subsidiabel investeringsbedrag per investering per natuurlijke persoon
- alleen initiële investeringen komen in aanmerking

Evaluatie biodiversiteit bijenNatuurlijk is er altijd een domper, gecombineerd met de vraag: Wat hebben vroege aandeelhouders/eigenaren hieraan, voor wie dit stimuleringsprogramma van de overheid van februari 2023 niet meer kan ingaan? Het korte antwoord is: Bevestiging! En: aandelenkoersen zoals in de allereerste begindagen bestaan niet meer. GEOXIP als start up blijft dus absoluut aantrekkelijk, transparant en vooral heel eerlijk voor alle aandeelhouders.

Opstartvoorwaarden en overheidsfinanciering voor een duurzame opstart

Wilde bloemen uit de logoteelt/ VeldadvertentiesDegenen die zich vandaag aansluiten, zijn al ver boven de prijs voor aandeelhouders in een vroeg stadium geprijsd, maar kunnen nog steeds profiteren van de opstartvoorwaarden en met onmiddellijke ingang een aanvraag indienen voor 15% overheidssubsidie. De erkenning van onze gedeelde visie door de overheid is een mijlpaal voor iedereen en een erkenning van wat we samen hebben gecreëerd en verder zullen ontwikkelen.

 

Audio speler

00:00
00:00

 

Dank aan allen die een echte kans zien in duurzaamheid en hightech

"Het subsidiabiliteitscertificaat kan door de jonge onderneming worden gebruikt samen met informatie over de subsidie voor de acquisitie van investeerders. Met behulp van een door het Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) verstrekt subsidiabiliteitslogo kunnen de als subsidiabel erkende ondernemingen op hun website en in presentaties belangstellenden erop wijzen dat zij in aanmerking komen."

We doen dit graag vanaf nu!

Christian

 

"Aan allen die in ons geloven en die reeds deel uitmaken van onze visie, zeggen wij dank uit de grond van ons hart! Tegen alle anderen zeggen we: Laten we gaan. Sluit je bij ons aan. Maak deel uit van ons als een echte startende aandeelhouder en zet een betekenisvol concept in de richting van duurzaamheid. We kijken uit naar uw komst!

GEOXIP is een erkende start-up die in aanmerking komt voor financiering, gecertificeerd door BAFA,
GEOXIP is een erkende start-up die in aanmerking komt voor financiering, gecertificeerd door BAFA,

BAFA INVEST - Subsidie voor